Feliratkozás a kórus hírlevelére

  1. A feliratkozó a feliratkozás elküldésével hozzájárul, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a Cantus Nobilis Kórus ill. a Pedagógus Énekkar Egyesület elektronikus levelet küldjön a kórus fellépéseivel, aktuális eseményeivel kapcsolatban.
  2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi törvény) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.
  3. A személyes adatok szolgáltatása minden esetben önkéntes, és a feliratkozó bármikor indokolás nélkül jogosult a az adatszolgáltatást megtagadni, hozzájárulását pedig visszavonni. A Cantus Nobilis Kórus ebben az esetben a feliratkozó személyes adatainak tárolását a hozzájárulás visszavonását követően megszünteti.
  4. A feliratkozó által megadott személyes adatok esetében az adatok kezelésének célja kizárólag a Cantus Nobilis Kórus fellépéseivel, aktuális eseményeivel kapcsolatos hírlevél kiküldése.
  5. A Cantus Nobilis Kórus ill. a Pedagógus Énekkar Egyesület a tudomására jutott személyes adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat harmadik fél tudomására a feliratkozó hozzájárulása nélkül nem hozza, és az adatkezelési cél megszűnését követően törli, egyéb, törvényben vagy jelen szabályzatban meg nem határozott egyéb célra nem használja fel azokat.
  6. A feliratkozó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését, valamint az Adatvédelmi törvényben rögzített feltételek fennállta esetén tiltakozhat adatainak kezelése ellen.
CAPTCHA
A mező arra szolgál, hogy a valódi felhasználókat meg tudjuk különböztetni a kitöltő-robotoktól.
Image CAPTCHA
Gépelje be a képen szereplő karaktereket!