Hírek

Fellépések a közeljövőben, közelmúltban


Gyászolunk

Szomorúan osztozunk a család fájdalmában Erdei Péterné, Szeles Ida halála miatt.
Ők a feleséget, anyát, nagymamát veszítették el.
Mi, a Kecskeméti Cantus Nobilis Kórus, korábban Pedagógus Énekkar tagjai dalos társunkat,
szólamvezetőnket, kórustitkárunkat, Örökös Tagunkat gyászoljuk.
Mindig hatalmas energiával, odaadással képviselte a zenei szakmaiság és a közösségi élet ügyét.
Amíg velünk és nekünk dolgozott, sokan a "kórus anyjának" neveztük.

Nyugodjék békében!